CEP1 (Green, Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

CEP1

Popis sondy

CEP 1 sonda se váže na centromerickou oblast chromozomu 1 v oblasti 1p11.11-q11. Barevné provedení sondy může být jak v Orange tak i Green.Centromerické sondy umožňují stanovení počtu kopií daného chromozomu v jádře. V kombinaci s lokusově specifickou próbou pak dovolují rozlišit polyzomii chromozomu od pravé amplifikace genu, který na daném chromozomu leží.

Výsledky FISH

Fyziologický stav chromozómu 1 vyšetřeného sondou CEP1 (Green) - parafínový řez

Obr.1 Fyziologický stav chromozómu 1 vyšetřeného sondou CEP1 (Green) - parafínový řez.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

CEP1 (Green, Orange)

IM_011

200μl

na dotaz

pdf