HPLC kolony

HPLC kolony

Nabízíme HPLC kolony speciálně konstruované pro separaci látek schopných vázat ionty kovů / chelatačních látek nebo chemických látek obsahujících kovy nebo štěpících se na kovových a/nebo jiných površích (např. PEEK). Současně však konstrukce HPLC kolony s vnitřním povrchem pokrytým PTFE zabraňuje kontaktu mobilní fáze s kovy nebo PEEK.

 

C-18 metal-free column with PTFE walls