Produkty

FISH Sondy

Metoda fluorescenční in situ hybridizace slouží k odhalení genetických aberací  v nádorových tkáních, a je tak účinným prostředkem pro správnou diagnostiku a tedy účinnější léčbu celé řady nádorových onemocnění. IntellMed nabízí širokou škálu fluorescenčně  značených DNA sond pro určení delece či amplifikace u solidních a hematologických malignit nebo pro enumeraci chromozómů. Sondy nabízíme v barevném provedení Orange, Green nebo jako duální (Orange + Green).

Seznam nabízených sond

 

Diagnostické kity pro detekci minimální reziduální choroby u solidních nádorů

Detekce minimální reziduální chroby (MRD) je důležitá při stanovení časných stádií metastázování, tzv. mikrometastáz, u nádorových onemocnění, která nelze zachytit běžnými zobrazovacími metodami (tomografie, magnetická rezonance, ultrazvuk). Detekují se nádorové buňky izolované z krve, kostní dřeně nebo lymfatického systému pacienta, které jsou považovány za prekurzory mikrometastáz. Principem nejcitlivější metody pro stanovení MRD je reverzně-transkriptázová polymerázová řetězová reakce v reálném čase, tzv. real-time RT-PCR,  pomocí které je možno detekovat až jednu nádorovou buňku mezi deseti miliony buněk nenádorových.

Seznam diagnostických kitů pro detekci MRD u solidních nádorů

 

Molekulární diagnostika

HPLC kolony

Omezení použití produktů:

Pokud není uvedeno jinak, jsou IntellMed produkty určeny pro výzkumné účely, nikoli pro diagnostické nebo terapeutické.