Kit pro detekci minimální reziduální choroby u pacientů s karcinomem slinivky břišní

« zpět

Diagnostický kit pro detekci MRD u pacientů s karcinomem slinivky břišní je založen na detekci exprese karcinoembryonálního antigenu (CEA), receptoru pro epidermální růstový faktor 1 (EGFR1) a lidské telomerázy (hTERT) v periférní krvi nebo kostní dřeni pacientů. Součástí kitu jsou primery a próby pro všechny markery, včetně standardů pro absolutní kvantifikaci genové exprese. Vzorky s expresí markeru vyšší než jsou cut-off hodnoty, jsou považovány za MRD pozitivní.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

MRD Pancreatic Cancer kit

IM_103

50 rxn

na dotaz

pdf