Kit pro detekci minimální reziduální choroby u pacientů s kolorektálním karcinomem

« zpět

Diagnostický kit pro detekci MRD u pacientů s kolorektálním karcinomem je založen na detekci exprese karcinoembryonálního antigenu (CEA) a cytokeratinu 20 (CK20) v periférní krvi nebo kostní dřeni pacientů. Součástí kitu jsou primery a próby pro oba markery, včetně standardů pro absolutní kvantifikaci genové exprese. Vzorky s expresí markeru vyšší než jsou cut-off hodnoty, jsou považovány za MRD pozitivní.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

MRD Colorectal Cancer kit

IM_101

50 rxn

na dotaz

pdf