Kit pro detekci molekulární nádorové pozitivity lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem prsu

« zpět

Diagnostický kit pro detekci MRD a mikrometastatického postižení lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem prsu je založen na detekci exprese karcinoembryonálního antigenu (CEA) a mamaglobinu 1 (MGB1) v periférní krvi, kostní dřeni nebo lymfatické uzlině pacientek. Součástí kitu jsou primery a próby pro oba markery, včetně standardů pro absolutní kvantifikaci genové exprese. Vzorky s expresí markeru vyšší než jsou cut-off hodnoty, jsou považovány za MRD pozitivní.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

MRD Breast Cancer kit

IM_104

50 rxn

na dotaz

pdf