Kit pro detekci minimální reziduální choroby u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

« zpět

Diagnostický kit pro detekci MRD u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic je založen na detekci exprese karcinoembryonálního antigenu (CEA) a receptoru pro epidermální růstový faktor 1 (EGFR1) v periférní krvi nebo kostní dřeni pacientů. Součástí kitu jsou primery a próby pro oba markery, včetně standardů pro absolutní kvantifikaci genové exprese. Vzorky s expresí markeru vyšší než jsou cut-off hodnoty, jsou považovány za MRD pozitivní.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

MRD Lung Cancer kit

IM_102

50 rxn

na dotaz

pdf