CEP11 (Green, Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

idiogram

Popis sondy

CEP 11 sonda se váže na centromerickou oblast chromozomu 11 v oblasti 11p11.11-q11. Barevné provedení sondy může být jak v Orange tak i Green. Centromerické sondy umožňují stanovení počtu kopií daného chromozomu v jádře. V kombinaci s lokusově specifickou próbou pak dovolují rozlišit polyzomii chromozomu od pravé amplifikace genu, který na daném chromozomu leží.

Výsledky FISH

fyziologický stav chromozómu 11 vyšetřeného sondou CEP11 Green - parafínový řez

Obr.1 Fyziologický stav chromozómu 11 vyšetřeného sondou CEP11 (Green) - parafínový řez.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

CEP11 (Green, Orange)

IM_012

200μl

na dotaz

pdf