CEP17 (Green, Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

CEP17

Popis sondy

CEP17 sonda se váže na centromerickou oblast chromozomu 17 v oblasti 17p11.11-q11. Barevné provedení sondy může být jak v Orange tak i Green.Centromerické sondy umožňují stanovení počtu kopií daného chromozomu v jádře. V kombinaci s lokusově specifickou próbou pak dovolují rozlišit polyzomii chromozomu od pravé amplifikace genu, který na daném chromozomu leží.

Výsledky FISH

Fyziologický stav chromozómu 17 vyšetřeného sondou CEP17 (Green) - parafínový řez

Obr.1 Fyziologický stav chromozómu 17 vyšetřeného sondou CEP17 (Green) - parafínový řez.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

CEP17 (Green, Orange)

IM_014

200μl

na dotaz

pdf