CEP8 (Green, Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

CEP8

Popis sondy

CEP8 sonda se váže na centromerickou oblast chromozomu 8 v oblasti 8p11.11-q11. Barevné provedení sondy může být jak v Orange tak i Green.Centromerické sondy umožňují stanovení počtu kopií daného chromozomu v jádře. V kombinaci s lokusově specifickou próbou (CEP8 (Green) / LSI C-MYC (Orange)) pak dovolují rozlišit polyzomii chromozomu od pravé amplifikace genu, který na daném chromozomu leží.

Výsledky FISH

Fyziologický stav chromozómu 8 vyšetřeného sondou CEP8 (Green) - parafínový řez

Obr.1 Fyziologický stav chromozómu 8 vyšetřeného sondou CEP8 (Green) - parafínový řez.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

CEP8 (Green, Orange)

IM_015

200μl

na dotaz

pdf