LSI 10p11.1 (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

10p11.1
 

Popis sondy

LSI 10p11.1 FISH kit je určen k enumeraci chromozómu 10 pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) na vzorcích lidské tkáně.

LSI 10p11.1 FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru značenou fluorochromem Orange, orientovanou do subcentromerické oblasti.

Určení přítomnosti počtu kopií chromozómu 10 (polyzomie/monozomie chromozómu 10) je prováděno v rámci prenatálních diagnostik i v cytogenetice solidních nádorů. Status chromozómu 10 je např. důležitý pro stanovení gradu onemocnění u nádorů CNS (gliomů), spolu s ostatními cytogenetickými změnami pomáhá stanovit prognózu pacienta a zvolit nejvhodnější léčebný režim.

Výsledky FISH

Za normálních okolností pozorujeme v buňce dva oranžové signály genu LSI 10p11.1 (Obr.1a), při deleci tohoto genu pozorujeme obvykle jeden oranžový signál (Obr.1b).

fyziologický stav chromozómu 10 v oblasti 10p11.1 vyšetřené sondou LSI 10p11.1 (Orange) - parafínový řez Delece chromozómu 10 v oblasti 10p11.1 vyšetřené sondou LSI 10p11.1 (Orange) - parafínový řez
1a 1b

Obr.1 Stanovení počtu kopií genu LSI 10p11.1. 1a dvě kopie genu LSI 10p11.1(fyziologický nález), 1b delece genu LSI 10p11.1.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI 10p11.1 (Orange)

IM_007

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Houdova Megova M, Drábek J, Dwight Z, Trojanec R, Koudeláková V, Vrbková J, Kalita O, Mlcochova S, Rabcanova M, Hajdúch M. Isocitrate Dehydrogenase Mutations are Better Prognostic Marker than O6-methylguanine-DNA Methyltransferase Promoter Methylation in Glioblastomas - a Retrospective, Single-centre Molecular Genetics Study of Gliomas. Klin Onkol. Fall 2017;30(5):361-371.
  • Kalita O, Trojanec R, Megova M, Hajduch M, Vaverka M, Hrabalek L, Zlevorova M, Drabek J, Tuckova L, Vrbkova J. Glioblastoma multiforme in patients with history of extracranial cancer: Case series. Clin Neurol Neurosurg. 2016 May;144:39-43.
  • Lopez-Gines C, Cerda-Nicolas M, Gil-Benso R, Pellin A, Lopez-Guerrero JA, Callaghan R, Benito R, Roldan P, Piquer J, Llacer J, Barbera J. Association of chromosome 7, chromosome 10 and EGFR gene amplification in glioblastoma multiforme. Clin Neuropathol. 2005 Sep-Oct;24(5):209-18. [fulltext]