LSI 13q12.11 (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

13q12.11 

Popis sondy

LSI 13q12.11 FISH kit je určen k enumeraci chromozómu 13 pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) na vzorcích lidské tkáně.

LSI 13q12.11 FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru značenou fluorochromem Orange, orientovanou do subcentromerické oblasti.

Určení přítomnosti počtu kopií chromozómu 13 (monozomie/polyzomie chromozómu 13) je prováděno v rámci prenatálních diagnostik i v cytogenetice solidních nádorů. Status chromozómu 13 je důležitý např. pro stanovení gradu onemocnění u nádorů CNS (gliomů). Spolu s ostatními cytogenetickými změnami pomáhá stanovit prognózu pacienta a zvolit nejvhodnější léčebný režim.

Výsledky FISH

Za normálních okolností pozorujeme v buňce dva oranžové signály genu LSI 13q12.11 (Obr.1a), při deleci tohoto genu pozorujeme obvykle jeden oranžový signál (Obr.1b).

fyziologický stav chromozómu 13 v oblasti 13q12.11 vyšetřený sondou LSI 13q12.11(Orange) - parafínový řez delece v chromozomální oblasti 13q12.11 chromozómu 13 vyšetřená sondou LSI 13q12.11(Orange)
1a 1b

Obr.1 Stanovení počtu kopií genu 13q12.11. 1a dvě kopie genu 13q12.11 (fyziologický nález), 1b delece genu 13q12.11.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI 13q12.11 (Orange)

IM_009

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Chadwick B, Willmore-Payne C, Holden J, Layfield L. Fluorescence in situ hybridization determination of aneusomy: criteria and technical considerations. Anal Quant Cytol Histol. 2007 Dec;29(6):351-7. [fulltext]