LSI 1p36.3 (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

 1p36.3

Popis sondy

LSI 1p36.3 FISH kit je určen k vyšetření delece v chromozomální oblasti 1p36.3 pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI 1p36.3 FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru značenou fluorochromem Orange.

Určení přítomnosti delece v oblasti 1p36.3 je důležité pro stanovení gradu onemocnění u nádorů CNS (gliomů). Spolu s delecí v oblasti 19q13 se spojuje s oligodendrogliální morfologií nádorů a řadí se na počátek gliogeneze. Spolu s ostatními cytogenetickými změnami pomáhá stanovit prognózu pacienta a zvolit nejvhodnější léčebný režim.

Výsledky FISH

Za normálních okolností pozorujeme v buňce dva oranžové signály genu LSI 1p 36.3 (Obr.1a), při deleci tohoto genu pozorujeme obvykle jeden oranžový signál (Obr.1b).

Fyziologický stav chromozómu 1 v oblasti 1p36.3 vyšetřené sondou LSI 1p36.3 (Orange) - parafínový řez Delece v oblasti 1p36.3 chromozómu 1 vyšetřené sondou LSI 1p36.3 (Orange) - parafínový řez
1a 1b

Obr.1 Stanovení počtu kopií genu 1p36.3. 1a dvě kopie genu 1p36.3 (fyziologický nález), 1b delece genu 1p36.3.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI 1p36.3 (Orange)

IM_005

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Houdova Megova M, Drábek J, Dwight Z, Trojanec R, Koudeláková V, Vrbková J, Kalita O, Mlcochova S, Rabcanova M, Hajdúch M. Isocitrate Dehydrogenase Mutations are Better Prognostic Marker than O6-methylguanine-DNA Methyltransferase Promoter Methylation in Glioblastomas - a Retrospective, Single-centre Molecular Genetics Study of Gliomas. Klin Onkol. Fall 2017;30(5):361-371.
  • Kalita O, Trojanec R, Megova M, Hajduch M, Vaverka M, Hrabalek L, Zlevorova M, Drabek J, Tuckova L, Vrbkova J. Glioblastoma multiforme in patients with history of extracranial cancer: Case series. Clin Neurol Neurosurg. 2016 May;144:39-43.
  • Battaglia A, Hoyme HE, Dallapiccola B, Zackai E, Hudgins L, McDonald-McGinn D, Bahi-Buisson N, Romano C, Williams CA, Brailey LL, Zuberi SM, Carey JC. Further delineation of deletion 1p36 syndrome in 60 patients: a recognizable phenotype and common cause of developmental delay and mental retardation. Pediatrics. 2008 May;121(5):1081. [fulltext]
  • Campeau PM, Ah Mew N, Cartier L, Mackay KL, Shaffer LG, Der Kaloustian VM, Thomas MA. Prenatal diagnosis of monosomy 1p36: a focus on brain abnormalities and a review of the literature. Am J Med Genet A. 2008 Dec 1;146A(23):3062-9. [fulltext]