LSI 3q27.3 (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

3q27.3

Popis sondy

LSI 3q27.3 FISH kit je určen k vyšetření chromozomální oblasti 3q27.3, která pokrývá oblast genu EIF4A2 (ddx25), pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI 3q27.3 FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru značenou fluorochromem Orange.

Vyšetření oblasti 3q27.3 je důležité pro stanovení gradu onemocnění u ne-Hodkinovských lymfomů.

 

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI 3q27.3 (Orange)

IM_035

200μl

na dotaz

pdf