LSI 5p15.1 (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

5p15.1

Popis sondy

LSI 5p15.1 FISH kit je určen k vyšetření chromozomální oblasti 5p15.1 pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI 5p15.1 FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru značenou fluorochromem Orange.

 

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI 5p15.1 (Orange)

IM_025

200μl

na dotaz

pdf