LSI 5q31.2 (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

5q31.2

Popis sondy

LSI 5q31.2 FISH kit je určen k vyšetření chromozomální oblasti 5q31.2, která pokrývá oblast genu EGR1, pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI 5q31.2 FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru značenou fluorochromem Orange.

 

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI 5q31.2 (Orange)

IM_026

200μl

na dotaz

pdf