LSI ALK (Orange) / LSI EML4 (Green) translocation probe

« zpět

Umístění sondy na chromozomu

ALK-EML4

Popis sondy

LSI ALK (Orange) / LSI EML4 FISH kit je určen k vyšetření inverse genu ALK a EML4  pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI ALK (Orange) / LSI EML4  FISH kit obsahuje dvě přímo značené fluorescenční sondy v hybridizačním pufru. ALK próba pokrývá oblast genu 2p23 a je značená fluorochromem Orange. EML4 próba pokrývá oblast genu 2p21 a je značená fluorochromem Green.

ALK gen je lokalizovaný na dlouhém raménku chromozomu 2 a kóduje transmembránový tyrosin-kinásový receptor. ALK gen byl nejprve popsán v souvislosti s jeho translokací u anaplastického velkobuněčného lymfomu (ALCL). V současné době byla nalezena inverse (translokace) genu ALK s genem EML4 nalezena i u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC – non small cell lung carcinoma). Translokace ALK/EML4 byla identifikována jako marker pro výběr optimálního terapeutického režimu u NSCLC a v současné době již došlo k vývoji terapeutika založeného na inhibici proteinu ALK u NSCLC pacientů s translokací ALK/EML4 (Crizotinib).

Výsledky FISH

Fyziologický stav genů ALK a EML4 vyšetřených translokační sondou LSI ALK (Orange)/LSI EML4 (Green) na parafinovém řezu tkáně Translokace ALK EML4 vyšetřená fluorescenční próbou ALK (Orange)/ EML4 (Green) na parafinovém řezu tkáně
A B

Obr. 1: Vyšetření translokace ALK/EML4 pomocí sondy LSI ALK (Orange)/LSI EML4 (Green) na parafínovém řezu

a) Fyziologický stav genů ALK(Orange), EML4 (Green)

b) Translokace genu ALK(Orange)/EML4 (Green)

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI ALK (Orange)/EML4 (Green) translocation probe

IM_041

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Koudelakova V, Hajduch M. Predictive Cancer Biomarkers: Current Practice and Future Challenges. In: Handbook of Biomarkers and Precision Medicine. 1.vyd. Boca Raton: CRC Press, 2019. Kapitola 7.5, s. 383-394. ISBN: 978-1-4987-6258-8.
  • Kalemkerian GP, Narula N, Kennedy EB, Biermann WA, Donington J, Leighl NB, Lew M, Pantelas J, Ramalingam SS, Reck M, Saqi A, Simoff M, Singh N, Sundaram B. Molecular Testing for the Selection of Patients With Lung Cancer for Treatment With Targeted Tyrosine Kinase Inhibitors Guideline Endorsement. J Clin Oncol. 2018 Mar 20;36(9):911-919.
  • Bouchalova K, Hajduch M, Bouchal J, Hlobilkova A, Houdova Megova M, Hudcova M, Koudelakova V, Medalova J, Srovnal J, Trojanec R. Prediktivní a prognostická onkologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 122 s. ISBN: 978-80-244-3188-8.
  • Koudelakova V, Kneblova M, Trojanec R, Drabek J, Hajduch M. Non-small cell lung cancer--genetic predictors. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2013 Jun;157(2):125-36.  
  • Koivunen JP, Mermel C, Zejnullahu K, et al.;EML4-ALK Fusion Gene and Efficacy of an ALK Kinase Inhibitor in Lung Cancer. Clin Cancer Res 2008 July 1, 14:4275-4283.
  • Soda M, Choi YL, Enomoto M, et al: Identification of the transforming EML4-ALK fusion gene in nonsmall-cell lung cancer. Nature 2007 448:561-6.