LSI ALK (Orange) / LSI EML4 (Green) translocation probe

« zpět

Umístění sondy na chromozomu

ALK-EML4

Popis sondy

LSI ALK (Orange) / LSI EML4 FISH kit je určen k vyšetření inverse genu ALK a EML4  pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI ALK (Orange) / LSI EML4  FISH kit obsahuje dvě přímo značené fluorescenční sondy v hybridizačním pufru. ALK próba pokrývá oblast genu 2p23 a je značená fluorochromem Orange. EML4 próba pokrývá oblast genu 2p21 a je značená fluorochromem Green.

ALK gen je lokalizovaný na dlouhém raménku chromozomu 2 a kóduje transmembránový tyrosin-kinásový receptor. ALK gen byl nejprve popsán v souvislosti s jeho translokací u anaplastického velkobuněčného lymfomu (ALCL). V současné době byla nalezena inverse (translokace) genu ALK s genem EML4 nalezena i u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC – non small cell lung carcinoma). Translokace ALK/EML4 byla identifikována jako marker pro výběr optimálního terapeutického režimu u NSCLC a v současné době již došlo k vývoji terapeutika založeného na inhibici proteinu ALK u NSCLC pacientů s translokací ALK/EML4 (Crizotinib).

Výsledky FISH

Fyziologický stav genů ALK a EML4 vyšetřených translokační sondou LSI ALK (Orange)/LSI EML4 (Green) na parafinovém řezu tkáně Translokace ALK EML4 vyšetřená fluorescenční próbou ALK (Orange)/ EML4 (Green) na parafinovém řezu tkáně
A B

Obr. 1: Vyšetření translokace ALK/EML4 pomocí sondy LSI ALK (Orange)/LSI EML4 (Green) na parafínovém řezu

a) Fyziologický stav genů ALK(Orange), EML4 (Green)

b) Translokace genu ALK(Orange)/EML4 (Green)

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI ALK (Orange)/EML4 (Green) translocation probe

IM_041

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Koivunen JP, Mermel C, Zejnullahu K, et al.;EML4-ALK Fusion Gene and Efficacy of an ALK Kinase Inhibitor in Lung Cancer. Clin Cancer Res 2008 July 1, 14:4275-4283.
  • Soda M, Choi YL, Enomoto M, et al: Identification of the transforming EML4-ALK fusion gene in nonsmall-cell lung cancer. Nature 2007 448:561-6.