LSI C-MYC (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

C-MYC

Popis sondy

LSI C-MYC FISH kit je určen k vyšetření amplifikace genu C-MYC pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI C-MYC FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru. C-MYC próba je značená fluorochromem Orange a pokrývá oblast genu 8q24.

C-MYC gen (lidský homolog v-MYC genu, izolovaného z viru ptačí myelocytomatózy) je lokalizován v oblasti 8q24. Kóduje jaderné DNA vazebné proteiny, ovlivňující v buňce jak proliferaci tak i apoptózu.

MYC protein, p62, obsahuje amino-terminální doménu s transaktivační aktivitou a karboxyl-terminální DNA vazebnou a dimerizační doménu s leucinovým zipem.

C-MYC gen (lidský homolog v-MYC genu, izolovaného z viru ptačí myelocytomatózy) je lokalizován v oblasti 8q24. Kóduje jaderné DNA vazebné proteiny, ovlivňující v buňce jak proliferaci tak i apoptózu. MYC protein, p62, obsahuje amino-terminální doménu s transaktivační aktivitou a karboxyl-terminální DNA vazebnou a dimerizační doménu s leucinovým zipem. C-MYC je aktivován u většiny nádorů. Genetické změny jako translokace, amplifikace nebo mutace C-MYC regulátorů mají přímý vliv na expresi a/nebo činnost C-MYC.

Výsledky FISH

Fyziologický stav genu C-MYC vyšetřeného sondou LSI C-MYC (Orange) - parafínový řez Amplifikace genu C-MYC vyšetřeného sondou LSI C-MYC (Orange) - parafínový řez
A B

Obr.1 Normální (A) počet a amplifikace (B) genu C-MYC, vyšetřená na pacientských vzorcích karcinomu prsu metodou FISH s použitím přímo značené sondy LSI C-MYC (Orange).

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI C-MYC (Orange)

IM_019

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Souček K, Gajdušková P, Brázdová M, Hýžďalová M, Kočí L, Vydra D, Trojanec R, Pernicová Z, Lentvorská L, Hajdúch M, Hofmanová J., Kozubik A: Fetal colon cell line FHC exhibits tumorigenic phenotype, complex karyotype, and TP53 gene mutation. Cacer Genet Cytogenet 2010; 197: 107-116. [fulltext]
  • Ford IM, Ford CHJ: Molecular Biology of Cancer. BIOS Scientific Publishers Limited, 1997, Oxford, United Kingdom.
  • Schmidt EV:  The role of c-myc in cellular growth control. Oncogene 1999; 18: 2988-2996. [fulltext]
  • Lee CM, Reddy EP: The v-myc oncogene. Oncogene 1999; 18: 2997-3003. [fulltext]
  • Pendergast GC: Mechanisms of apoptosis by c-myc. Oncogene 1999; 18:2967-2987. [fulltext]
  • Dang CV, Reasar LMS, Emison E, Kim S, Li Q, Prescott JE, Wonsey D, Zeller K: Function of the C-myc oncogenic transcription factor. Experimental Cell Research 1999; 253: 63-77. [fulltext]