LSI C-MYC (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

C-MYC

Popis sondy

LSI C-MYC FISH kit je určen k vyšetření amplifikace genu C-MYC pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI C-MYC FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru. C-MYC próba je značená fluorochromem Orange a pokrývá oblast genu 8q24.

C-MYC gen (lidský homolog v-MYC genu, izolovaného z viru ptačí myelocytomatózy) je lokalizován v oblasti 8q24. Kóduje jaderné DNA vazebné proteiny, ovlivňující v buňce jak proliferaci tak i apoptózu.

MYC protein, p62, obsahuje amino-terminální doménu s transaktivační aktivitou a karboxyl-terminální DNA vazebnou a dimerizační doménu s leucinovým zipem.

C-MYC gen (lidský homolog v-MYC genu, izolovaného z viru ptačí myelocytomatózy) je lokalizován v oblasti 8q24. Kóduje jaderné DNA vazebné proteiny, ovlivňující v buňce jak proliferaci tak i apoptózu. MYC protein, p62, obsahuje amino-terminální doménu s transaktivační aktivitou a karboxyl-terminální DNA vazebnou a dimerizační doménu s leucinovým zipem. C-MYC je aktivován u většiny nádorů. Genetické změny jako translokace, amplifikace nebo mutace C-MYC regulátorů mají přímý vliv na expresi a/nebo činnost C-MYC.

Výsledky FISH

Fyziologický stav genu C-MYC vyšetřeného sondou LSI C-MYC (Orange) - parafínový řez Amplifikace genu C-MYC vyšetřeného sondou LSI C-MYC (Orange) - parafínový řez
A B

Obr.1 Normální (A) počet a amplifikace (B) genu C-MYC, vyšetřená na pacientských vzorcích karcinomu prsu metodou FISH s použitím přímo značené sondy LSI C-MYC (Orange).

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI C-MYC (Orange)

IM_019

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Sporikova Z, Koudelakova V, Trojanec R, Hajduch M.Genetic Markers in Triple-Negative Breast Cancer. Clin Breast Cancer. 2018 Oct;18(5):e841-e850.
  • Bouchalova K, Hajduch M, Bouchal J, Hlobilkova A, Houdova Megova M, Hudcova M, Koudelakova V, Medalova J, Srovnal J, Trojanec R. Prediktivní a prognostická onkologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 122 s. ISBN: 978-80-244-3188-8.
  • Bouchalova K, Svoboda M, Kharaishvili G, Vrbkova J, Bouchal J, Trojanec R, Koudelakova V, Radova L, Cwiertka K, Hajduch M, Kolar Z. BCL2 is an independent predictor of outcome in basal-like triple-negative breast cancers treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Tumour Biol. 2015 Jun;36(6):4243-52.
  • Souček K, Gajdušková P, Brázdová M, Hýžďalová M, Kočí L, Vydra D, Trojanec R, Pernicová Z, Lentvorská L, Hajdúch M, Hofmanová J., Kozubik A: Fetal colon cell line FHC exhibits tumorigenic phenotype, complex karyotype, and TP53 gene mutation. Cacer Genet Cytogenet 2010; 197: 107-116. [fulltext]
  • Bouchalova K, Cizkova M, Cwiertka K, Trojanec R, Hajduch M. Triple negative breast cancer--current status and prospective targeted treatment based on HER1 (EGFR), TOP2A and C-MYC gene assessment. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2009 Mar;153(1):13-7.
  • Schmidt EV:  The role of c-myc in cellular growth control. Oncogene 1999; 18: 2988-2996. [fulltext]