LSI H-RAS (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

H-RAS

Popis sondy

LSI 11p15.5 FISH kit je určen k vyšetření chromozomální oblasti 11p15.5, která pokrývá oblast genu H-RAS, pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI 11p15.5 FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru značenou fluorochromem Orange.

 

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI H-RAS (Orange)

IM_029

200μl

na dotaz

pdf