LSI RARA (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

RARA

Popis sondy

LSI RARA 17q12 FISH kit je určen k vyšetření amplifikace genu RARA pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI RARA 17q12 FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru. Próba je značená fluorochromem Orange a pokrývá oblast genu 17q12.

Receptor kyseliny α retinové je hormonálně závislý transkripční transaktivátor, zahrnutý v regulaci buněčné diferenciace a proliferace. Podobně jako gen pro Her-2/neu a TOP2A je RARA lokalizován v oblasti 17q12-q21 a bývá spolu s oběma geny často koamplifikován. Bylo již prokázáno, že případy nemocných s  duktálním in situ karcinomem prsu (DCIS), pozitivními estrogenovými receptory a vysokou proliferační aktivitou jsou asociovány s alteracemi v RARA.

Výsledky FISH

Pro odlišení pravé amplifikace genu RARA od polyzomie chromozómu 17 lze použít směs přímo značených sond LSI RARA (Orange) a CEP 17 (Green).

Fyziologický stav genu RARA vyšetřeného sondou LSI RARA (Orange) a CEP17 (Green) - parafínový řez Amplifikace genu RARA vyšetřeného sondou LSI RARA (Orange) - parafínový řez
A B

Obr.1 Stanovení statusu genu RARA na parafinových řezech karcinomu prsu s použitím centromerické sondy (CEP17) k odlišení pravé amplifikace a polyzomie chromozomu 17 (A) a bez použití centromerické sondy (B).

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI RARA (Orange)

IM_021

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Ariga N, Moriya T, Suzuki T, Kimura M, Ohuchi N, Sasano H: Retinoic acid receptor and retinoid X receptor in ductal carcinoma in situ and intraductal proliferative lesions of the human breast. Jpn J Cancer Res 2000; 91(11):1169-76. [fulltext]
  • Keith WN, Douglas F, Wishart GC, McCallum HM, George WD, Kaye SB, Brown R: Co-amplification of erbB2, topoisomerase II α  and retinoic acid receptor α  genes in breast cancer and allelic loss of topoisomerase I on chromosome 20. Eur J Cancer 1993; 29A(10): 1469-1475. [fulltext]
  • Keith WN, Tan KB, Brown R: Amplification of the topoisomerase II alpha gene in a non-small cell lung cancer cell line and characterisation of polymorphisms at the human topoisomerase II alpha and beta loci in normal tissue. Genes Chromosomes. Cancer 1992; 4: 169-175. [fulltext]
  • Murphy DS, McHardy P, Coutts J, Mallon EA, George WD, Kaye SB, Brown R, Keith WN: Interphase cytogenetic analysis of erbB2 and topoIIα  co-amplification in invasive breast cancer and polysomy of chromosome 17 in ductal carcinoma in situ. Int J Cancer 1995; 64: 18-26. [fulltext]
  • Jinno H, Steiner MG, Nason-Burchenal K, Osborne MP, Telang NT: Preventive efficacy of receptor class selective retinoids on Her-2/neu oncogene expressing preneoplastic human mammary epithelial cells. Int J Oncol 2002; 21(1): 127-134. [fulltext]