LSI RARA (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

RARA

Popis sondy

LSI RARA 17q12 FISH kit je určen k vyšetření amplifikace genu RARA pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI RARA 17q12 FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru. Próba je značená fluorochromem Orange a pokrývá oblast genu 17q12.

Receptor kyseliny α retinové je hormonálně závislý transkripční transaktivátor, zahrnutý v regulaci buněčné diferenciace a proliferace. Podobně jako gen pro Her-2/neu a TOP2A je RARA lokalizován v oblasti 17q12-q21 a bývá spolu s oběma geny často koamplifikován. Bylo již prokázáno, že případy nemocných s  duktálním in situ karcinomem prsu (DCIS), pozitivními estrogenovými receptory a vysokou proliferační aktivitou jsou asociovány s alteracemi v RARA.

Výsledky FISH

Pro odlišení pravé amplifikace genu RARA od polyzomie chromozómu 17 lze použít směs přímo značených sond LSI RARA (Orange) a CEP 17 (Green).

Fyziologický stav genu RARA vyšetřeného sondou LSI RARA (Orange) a CEP17 (Green) - parafínový řez Amplifikace genu RARA vyšetřeného sondou LSI RARA (Orange) - parafínový řez
A B

Obr.1 Stanovení statusu genu RARA na parafinových řezech karcinomu prsu s použitím centromerické sondy (CEP17) k odlišení pravé amplifikace a polyzomie chromozomu 17 (A) a bez použití centromerické sondy (B).

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI RARA (Orange)

IM_021

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Bouchalova K, Hajduch M, Bouchal J, Hlobilkova A, Houdova Megova M, Hudcova M, Koudelakova V, Medalova J, Srovnal J, Trojanec R. Prediktivní a prognostická onkologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 122 s. ISBN: 978-80-244-3188-8.
  • Jinno H, Steiner MG, Nason-Burchenal K, Osborne MP, Telang NT: Preventive efficacy of receptor class selective retinoids on Her-2/neu oncogene expressing preneoplastic human mammary epithelial cells. Int J Oncol 2002; 21(1): 127-134. [fulltext]
  • Ariga N, Moriya T, Suzuki T, Kimura M, Ohuchi N, Sasano H: Retinoic acid receptor and retinoid X receptor in ductal carcinoma in situ and intraductal proliferative lesions of the human breast. Jpn J Cancer Res 2000; 91(11):1169-76. [fulltext]