LSI RARA (Orange)/ CEP17 (Green)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

RARA

Popis sondy

LSI RARA 17q12 FISH kit je určen k vyšetření amplifikace genu RARA pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské tkáni.

LSI RARA 17q12 FISH kit obsahuje dvě přímo značené fluorescenční sondy v hybridizačním pufru. RARA próba je značená fluorochromem Orange a pokrývá oblast genu 17q12. Centromerická (alfasatelitní) próba CEP17 je značená fluorochromem Green a hybridizuje k úseku 17p11.1-17q11.1.

Receptor kyseliny α retinové je hormonálně závislý transkripční transaktivátor, zahrnutý v regulaci buněčné diferenciace a proliferace. Podobně jako gen pro Her-2/neu a TOP2A je RARA lokalizován v oblasti 17q12-q21 a bývá spolu s oběma geny často koamplifikován. Bylo již prokázáno, že případy nemocných s  duktálním in situ karcinomem prsu (DCIS), pozitivními estrogenovými receptory a vysokou proliferační aktivitou jsou asociovány s alteracemi v RARA.

Výsledky FISH

Pro odlišení pravé amplifikace genu RARA od polyzomie chromozómu 17 lze použít směs přímo značených sond LSI RARA (Orange) a CEP 17 (Green).

Fyziologický stav genu RARA vyšetřeného sondou LSI RARA (Orange) a CEP17 (Green) - parafínový řez Amplifikace genu RARA vyšetřeného sondou LSI RARA (Orange) s centromerickou sondou CEP17 (Green) - parafínový řez nádorovou tkání
A B

Obr. 1: Stanovení počtu kopií genu RARA  a současného počtu kopií chromozómu 17 na parafinových řezech.         
red LSI RARA 
green CEP17
a) Dvě kopie genu RARA i chromozómu 17 v nádorových buňkách  (fyziologický nález).
b) Normální počet chromozómu 17, vyšší počet kopií genu RARA (amplifikace).

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI RARA (Orange) / CEP17 (Green)

IM_039

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Bouchalova K, Hajduch M, Bouchal J, Hlobilkova A, Houdova Megova M, Hudcova M, Koudelakova V, Medalova J, Srovnal J, Trojanec R. Prediktivní a prognostická onkologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 122 s. ISBN: 978-80-244-3188-8.
  • Jinno H, Steiner MG, Nason-Burchenal K, Osborne MP, Telang NT: Preventive efficacy of receptor class selective retinoids on Her-2/neu oncogene expressing preneoplastic human mammary epithelial cells. Int J Oncol 2002; 21(1): 127-134. [fulltext]
  • Ariga N, Moriya T, Suzuki T, Kimura M, Ohuchi N, Sasano H: Retinoic acid receptor and retinoid X receptor in ductal carcinoma in situ and intraductal proliferative lesions of the human breast. Jpn J Cancer Res 2000; 91(11):1169-76. [fulltext]