MPO TIP FR-TI1/525

« zpět

 

IntellMed se spolupodílí na řešení projektu Ministerstva průmyslu a obchodu resortního programu Výzkum a Vývoj s názvem EGFR a KRAS diagnostika pro cílenou protinádorovou léčbu (MPO TIP FR-TI1/525). Hlavním cílem projektu je vývoj a uvedení na trh systému originálních diagnostik pro optimalizaci nákladné protinádorové léčby směrované na HER1 (EGFR1) receptor zejména u nádorů kolorekta, hlavy a krku a nemalobuněčného karcinomu plic, zahrnující FISH diagnostiku genu HER1, PCR diagnostiku mutací HER1 i KRAS. Takto kompletní diagnostický systém není v současné době na trhu k dispozici a jeho zavedení by umožnilo další racionalizaci nákladné protinádorové léčby.

V prvním roce řešení projektu byly připraveny cytogenetické sondy vhodné pro vyšetření statusu genu EGFR1 a chromozómu 7 technikou FISH.