MPO TIP FR-TI1/625

« zpět

IntellMed se spolupodílí na řešení projektu Ministerstva průmyslu a obchodu resortního programu Výzkum a Vývoj s názvem Nové deriváty 5-azacytosinových nukleosidů jako demetylační léčiva: identifikace klinických kandidátů a biomarkerů účinnosti. Projekt je zaměřen na vývoj nových hypometylačních agents na bázi polymerních konjugátů 5-azacytosinových nukleosidů a jejich 5,6-dihydroderivátů, které postupným uvolňováním prodlouží sérový poločas léčiva, a tím jednak zefektivní jeho působení a prodlouží přežití pacientů, jednak umožní jednorázové podání místo postupné dlouhodobé infúze. To podstatně sníží náklady na léčbu mimo jiné i odstraněním nutnosti hospitalizace a možností podat léčivo ambulantně.