Prezentace

« zpět

Autoři těchto prezentací používali naše produkty:

 • SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, I. KLEMENTA, M. DUDA, D. VRÁNA, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Okultní nádorové buňky u pacientů s kolorektálním karcinomem – negativní prognostický faktor. In: Prague ONCO Journal. 2013, (1), 85-86. ISSN 1804-2252.
 • KNEBLOVÁ, M., V. KOUDELÁKOVÁ, R. TROJANEC, O. KALITA, D. CAHOVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Molekulární diagnostika u rekurentních glioblastomů. In: Prague ONCO Journal. 2013, (1), 81-82. ISSN 1804-2252.
 • VOJTA, P., S. JANČÍK, Z. MACEČKOVÁ, J. STRÁNSKÁ, J. DRÁBEK a M. HAJDÚCH. Vysokokapacitní DNA sekvenování v molekulární diagnostice onkologických markerů EGFR signální dráhy. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B19. ISSN 1802-4475.
 • DRÁBEK, J., J. LUKÁŠ, B. DUDEŠEK, P. VAŽAN, J. STRÁNSKÁ, S. JANČÍK, M. MACKOVÁ, M. SYRŮČEK, D. LUKÁŠ, P. DUNDR, B. HINTNAUSOVÁ, J. ASTL, M. RABČANOVÁ, V. HOLINKOVÁ a M. HAJDÚCH. Analýza mutace p.Val600Glu genu BRAF u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B17. ISSN 1802-4475.
 • SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, K. VYSLOUŽIL, P. SKALICKÝ, I. KLEMENTA, M. DUDA, D. VRÁNA, B. MELICHAR, K. CWIERTKA, V. RŮŽKOVÁ, L. RADOVÁ a M. HAJDÚCH. Okultní nádorové buňky u pacientů s kolorektálním karcinomem-negativní prognostický faktor. In: VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Onkologie. 2012, 6, Suppl. B, B13-B14. ISSN 1802-4475.
 • SROVNAL, J., A. BENEDIKOVA, R. HAVLIK, D. KLOS, M. LOVECEK, D. CAHOVA, B. MELICHAR a M. HAJDUCH. Circulating tumor cells in pancreatic carcinoma: negative prognostic factor. In: 103rd AACR Annual Meeting. 31.3.-4.4. 2012, Chicago, IL, USA.
 • STRÁNSKÁ, J., J. DRÁBEK, V. HOLINKOVÁ, M. RABČANOVÁ, P. VOJTA a M. HAJDÚCH. Použití polymerázové řetězové reakce v reakčním objemu 1µl pro detekci mutací genu EGFR. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 303. ISBN 978-80-86793-23-8.
 • SROVNAL, J., A. BENEDÍKOVÁ, R. HAVLÍK, D. KLOS, M. LOVEČEK, V. RŮŽKOVÁ, D. CAHOVÁ a M. HAJDÚCH. Okultní nádorové buňky u pacientů s karcinomem pankreatu – negativní prognostický faktor. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 300-301. ISBN 978-80-86793-23-8.
 • KOUDELÁKOVÁ, V., M. KNEBLOVÁ, R. TROJANEC, J. DRÁBEK, Z. KOLÁŘ, V. KOLEK, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Přestavba genu ALK u nemalobuněčného karcinomu plic. In: Prague ONCO Journal. 2012, (3), 98. ISSN 1804-2252.
 • KOUDELÁKOVÁ, V., M. KNEBLOVÁ, R. TROJANEC, J. DRÁBEK, Z. KOLÁŘ, V. KOLEK, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Přestavba genu ALK u nemalobuněčného karcinomu plic – první zkušenosti. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 175-176. ISBN 978-80-86793-23-8.
 • KNEBLOVÁ, M., V. KOUDELÁKOVÁ, R. TROJANEC, O. KALITA, D. CAHOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Identifikace molekulárně genetických změn spojených s relapsem u multiformního glioblastomu: prognostický význam genu EGFR a dalších molekulárně geneticky významných genů a chromozomálních oblastí. In: Edukační sborník, XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2012, 229. ISBN 978-80-86793-23-8.
 • SROVNAL, J., A. BENEDIKOVA, R. HAVLIK, D. KLOS, M. LOVECEK, D. CAHOVA, B. MELICHAR a M. HAJDUCH. Occult tumor cells detection RT-PCR method in pancreatic cancer. In: Advances in Circulating tumor cells (ACTC): from Basic Research to Clinical Practice: Abstract Book. Athens, Greece, 26. - 29. 9. 2012, 118.
 • STRÁNSKÁ, J., J. DRÁBEK, V. HOLINKOVÁ, M. RABČANOVÁ, P. VOJTA a M. HAJDÚCH. Použití polymerázové řetězové reakce v reakčním objemu 1 µl pro detekci mutací genu EGFR. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B54. ISSN 1802-4475.
 • LUKÁŠ, J., J. DRÁBEK, M. DZIECHCIARKOVÁ, M. SYRŮČEK, M. RABČANOVÁ, V. HOLINKOVÁ, J. STRÁNSKÁ, S. JANČÍK a M. HAJDÚCH. Zjišťování mutačního statusu genu BRAF u zhoubného novotvaru štítné žlázy. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B50-B51. ISSN 1802-4475.
 • KOUDELÁKOVÁ, V., M. KNEBLOVÁ, R. TROJANEC, Z. KOLÁŘ, V. KOLEK, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. ALK rearrangement u nemalobuněčného karcinomu plic-první zkušenosti. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B28-B29. ISSN 1802-4475.
 • KNEBLOVÁ, M., V. KOUDELÁKOVÁ, R. TROJANEC, O. KALITA, D. CAHOVÁ, L. RADOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Identifikace molekulárně genetických změn spojených s relapsem u glioblastoma multiforme. In: VII. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2011, 5, Suppl. B, B27. ISSN 1802-4475.
 • MEGOVÁ, M., R. TROJANEC, O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. STANOVSKÁ, E. MIKULÍKOVÁ, L. RADOVÁ, D. CAHOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Prognostic Significancy of Cytogenetic Markers for Long-Term Glioblastoma Multiforme Survivors. In: Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011, 14.
 • MEGOVÁ, M., R. TROJANEC, O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. STANOVSKÁ, E. MIKULÍKOVÁ, L. RADOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Glioblastoma multiforme: prognostic signifikance of EGFR1 gene and other cytogenetic important genes and chromosomal regions. In: Chromosome Research. 2011, 19, Supplement 1, S158-S159. ISSN 0967-3849.
 • MEGOVÁ, M., R. TROJANEC, O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. STANOVSKÁ, E. MIKULÍKOVÁ, L. RADOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Cytogentické změny u glioblastoma multiforme: jejich význam v diagnostice s predikcí léčby. In: VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. Onkologie. 2010, 4, Suppl.A., 9. ISSN 1803-5922.
 • TROJANEC, R., O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. RADOVÁ, B. BRAUNEROVÁ, J. EHRMANN, M. MEGOVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Cytogenetická aberace u gliomů a jejich důležitost pro diagnostiku a léčbu. In: Výroční kongres České neurochirurgické společnosti: Abstrakta. Ostrava, 3.-5.11.2010.
 • TROJANEC, R., O. KALITA, V. KOUDELÁKOVÁ, L. RADOVÁ, J. EHRMANN, B. BRAUNEROVÁ, S. MLČOCHOVÁ a M. HAJDÚCH. Význam cytogenetických změn gliomů pro diagnosticko-léčebnou rozvahu. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny, 22.-24. dubna 2010, Brno.
 • ČÍŽKOVÁ, M., BOUCHALOVÁ, K., FRIEDECKÝ, D., POLÝNKOVÁ, A., KREJČÍ, V., JANOŠŤÁKOVÁ, A., TROJANEC, R., DZIECHCIARKOVÁ, M., HAJDÚCH, M., MELICHAR, B., CWIERTKA, K., KOLÁŘ, Z. Vyšetření genů a proteinů HER1 a HER2 a plazmatických hladin HER1/HER2 duálního tyrozinkinázového inhibitoru lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny, 22.-24. dubna 2010, Brno.
 • KOUDELÁKOVÁ, V., TROJANEC, R., BOUCHALOVÁ, K., ONDRYÁŠOVÁ, H., RADOVÁ, L., FÜRSTOVÁ, J., MLČOCHOVÁ, S.,  DUŠEK, L.,  MELICHAR, B., HAJDÚCH, M. Prognostický a prediktivní význam cytogenetických změn u pacientů s karcinomem prsu. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny, 22.-24. dubna 2010, Brno.
 • TROJANEC, R., KALITA, O., KOUDELÁKOVÁ, V., RADOVÁ, L.,  BRAUNEROVÁ, B., EHRMANN, J., MEGOVÁ, M., MLČOCHOVÁ, S., HAJDÚCH, M. Cytogenetic aberrations in gliomas and their importance for diagnostic and therapeutic balance. The 12 th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. Nijmegen, 3-6 June 2010, Netherland.
 • KOUDELAKOVA, V., TROJANEC, R., BOUCHALOVÁ, K., ONDRYÁŠOVÁ, H., FÜRSTOVÁ, J., RADOVÁ, L., MLČOCHOVÁ, S., DUŠEK, L., MELICHAR, B., MEGOVÁ, M., HAJDÚCH, M. The importance of cytogenetic changes of Her-2/neu, C-MYC, RARA and CCND1 oncogenes in breast cancer patients. The 12 th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. Nijmegen, 3-6 June 2010, Netherland.
 • ČÍŽKOVÁ, M., BOUCHALOVÁ, K., FRIEDECKÝ, D., POLÝNKOVÁ, A., JANOŠŤÁKOVÁ, A., TROJANEC, R., DZIECHCIARKOVÁ, M., RADOVÁ, L., HAJDÚCH, M., MELICHAR, B., CWIERTKA, K., KOLÁŘ, Z. Growth factor receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) gene and protein assessment and evaluation of lapatinib plasma concentrations (PCs) in breast cancer patients. The 12 th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. Nijmegen, 3-6 June 2010, Netherland.