LSI 10q21.2 (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

10q21.2

Popis sondy

LSI 10q21.2 FISH kit je určen k vyšetření chromozomální oblasti 10q21.2 pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI 10q21.2 FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru značenou fluorochromem Orange.

 

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI 10q21.2 (Orange)

IM_028

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Houdova Megova M, Drábek J, Dwight Z, Trojanec R, Koudeláková V, Vrbková J, Kalita O, Mlcochova S, Rabcanova M, Hajdúch M. Isocitrate Dehydrogenase Mutations are Better Prognostic Marker than O6-methylguanine-DNA Methyltransferase Promoter Methylation in Glioblastomas - a Retrospective, Single-centre Molecular Genetics Study of Gliomas. Klin Onkol. Fall 2017;30(5):361-371.
  • Kalita O, Trojanec R, Megova M, Hajduch M, Vaverka M, Hrabalek L, Zlevorova M, Drabek J, Tuckova L, Vrbkova J. Glioblastoma multiforme in patients with history of extracranial cancer: Case series. Clin Neurol Neurosurg. 2016 May;144:39-43.
  • Lopez-Gines C, Cerda-Nicolas M, Gil-Benso R, Pellin A, Lopez-Guerrero JA, Callaghan R, Benito R, Roldan P, Piquer J, Llacer J, Barbera J. Association of chromosome 7, chromosome 10 and EGFR gene amplification in glioblastoma multiforme. Clin Neuropathol. 2005 Sep-Oct;24(5):209-18. [fulltext]