LSI C-MYC (Orange)/CEP8 (Green)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

C-MYC

Popis sondy

LSI C-MYC FISH kit je určen ke stanovení statusu genu C-MYC pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.


C-MYC FISH kit obsahuje dvě přímo značené fluorescenční sondy v hybridizačním pufru: LSI C-MYC a centromerickou sondu pro chromozóm 8 (CEP8), určenou k enumeraci chromozómu 8. C-MYC próba je značená fluorochromem Orange, centromerická (alfasatelitní) próba CEP8 je značená fluorochromem Green.

C-MYC gen (lidský homolog v-MYC genu, izolovaného z viru ptačí myelocytomatózy) je lokalizován v oblasti 8q24. Kóduje jaderné DNA vazebné proteiny, ovlivňující v buňce jak proliferaci tak i apoptózu.

MYC protein, p62, obsahuje amino-terminální doménu s transaktivační aktivitou a karboxyl-terminální DNA vazebnou a dimerizační doménu s leucinovým zipem.

C-MYC gen (lidský homolog v-MYC genu, izolovaného z viru ptačí myelocytomatózy) je lokalizován v oblasti 8q24. Kóduje jaderné DNA vazebné proteiny, ovlivňující v buňce jak proliferaci tak i apoptózu. MYC protein, p62, obsahuje amino-terminální doménu s transaktivační aktivitou a karboxyl-terminální DNA vazebnou a dimerizační doménu s leucinovým zipem. C-MYC je aktivován u většiny nádorů. Genetické změny jako translokace, amplifikace nebo mutace C-MYC regulátorů mají přímý vliv na expresi a/nebo činnost C-MYC.

Výsledky FISH

fyziologický stav genu C-MYC amplifikace genu C-MYC
A B

Obr. 1: Stanovení počtu kopií genu C-MYC  a současného počtu kopií chromozómu 8 na parafinových řezech.         
red LSI C-MYC 
green CEP8
a) Dvě kopie genu C-MYC i chromozómu 8 v nádorových buňkách  (fyziologický stav).
b) Normální počet chromozómu 8, vyšší počet kopií genu C-MYC (amplifikace).

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

 LSI C-MYC (Orange)/CEP8 (Green)

IM_022

200μl

na dotaz

pdf